Industriella revolutionen
  Utveckling,industri
 

Industriella revolutionen

Ångmaskin,spinnmaskin,stångjärnshammare:

Starten på industiallismen och om hur vi påverkades i Sverige bilder maskiner samt länkar till tex.Husqvarnas historia Om det och mycket mer kan ni läsa om här...
Se bla,den spännande berättelsen om AB Bolinder-Munktell som blev en sådan framgångsrik Traktortillverkare länk nere på sidan...

Watts ångmaskin
Watts ångmaskin

Den industriella revolutionen kallas de omfattande sociala, ekonomiska och teknologiska förändringar som tog sin början i Storbritannien i mitten av 1700-talet. Ironbridge i Shropshire, vid gränsen mellan England och Wales är den plats vilken man brukar hänvisa till som den Industriella revolutionens vagga. Det är idag ett av Storbritanninens världsarv.

Den industriella revolutionens framsteg fick allt större betydelse när ångdrivna fartyg och järnvägar blev allt vanligare. Under 1800-talet spreds omvälvningen till Västeuropa, Nordamerika och Japan och senare till resten av världen. Konsekvensen blev omfattande förflyttningar av befolkningen, från landsbygden till städernas industrisamhällen som byggdes upp (se urbanisering).

Agrara revolutionen

På 1700-talet bodde landsbygdsbefolkningen i byar och nästan alla försörjde sig på jordbruk. Jorden var uppdelad i remsor, tegar, och varje bonde hade några tegar runt om byn. Tegarna var mycket små och det var svår att plöja jorden utan att råka komma in på någon annans teg. För att upprätthålla ordning fanns det ett byalag som bestämde när olika arbeten skulle utföras och vem som skulle göra det till exempel när bönderna skulle höstså, vårså eller lägga marken i träda.

I och med industrialismen moderniserades jordbruket i England och Holland och man slog ihop tegarna till stora åkrar i stället. Många småbyar splittrades och många bönder blev arbetslösa; de arbetslösa bönderna sökte sig sedan till industrier. På samma sätt genomfördes i Sverige det så kallade storskiftet runt sekelskiftet 1800, samt enskiftet och det laga skiftet i mitten av 1800-talet. Detta ledde bland annat till att de gamla radbyarna i stort sett försvann till förmån för enskilt belägna gårdar med sammanhängande jordinnehav. England blev rikt när det gällde triangelhandeln

Uppfinningar

Många nya uppfinningar, till exempel vävmaskinen, bidrog till industrialiseringen. Den viktigaste uppfinningen var ångmaskinen, som uppfanns år 1709 av Thomas Newcomen för att pumpa vatten ur gruvor. Han började experimentera och 1709 lyckades han skapa en ångpump som kunde ta upp sex gånger så mycket vatten i minuten som handpumpar. Ångmaskinen drevs av stenkol varpå stenkol blev en efterfrågad vara. Det är dock James Watt som har fått mest ära av ångmaskinen. Watt gjorde ångmaskinen till en mer effektiv konstruktion som inte bara kunde pumpa vatten utan även driva andra maskiner inklusive sig själv. Dessutom uppfanns Spinning Jenny och flygande skytteln, båda inom textilbranschen. En annan viktig uppfinning, som kom att förbättra transportmöjligheterna, och på så vis också spelade en nyckelroll i den industriella revolutionen, var John Loudon McAdams uppfinning makadam, som innebar att landtransporter blev tillförlitliga oavsett väderlek året runt.

Råmaterial

När man skulle tillverka järn behövdes mycket skog och mycket järnmalm och i Europa under 1700-talet hade nästan alla länder utom Ryssland och Sverige förbrukat sina tillgångar av järn och trä, därför var Ryssland och Sverige de länder som producerade mest järn och det har betytt mycket för välståndet i Sverige. Sverige sålde 80 % av järnet till England som sedan förädlade det till stål, men senare lyckades engelsmännen genom en ny metod, den så kallade thomasprocessen, tillverka järn av fosforrik järnmalm som England var rikt på. Man använde stenkol för att kunna smälta järnmalmen

Industriella revolutionen i Sverige

Den industriella revolutionen kom till Sverige omkring 1850-talet, nästan 100 år efter att den startat i Storbritannien. I Storbritannien började industrialiseringen med textilindustrin; i Sverige med sågverken. I Storbritannien förbrukades järnmalm, sten och träkol så att landet i princip blev tomt på naturtillgångar. I Sverige fanns dock större tillgång på råmaterial. Det som startade den industriella revolutionen i Sverige (och England) var kortfattat: råvaror, arbetskraft, kunskap, kapital, energitillgångar, tekniska uppfinningar och transportmöjligheter.

Länkar till intresanta ämnen....

bolindermunktell.zoomshare.com BM -Svensk Traktorhistoria

fordson.zoomshare.comFordson-Traktorn

mferguson.zoomshare.com


vindkraft.zoomshare.com/Vindkraft

mustanggt500.page.tl/FordMustang

mercedesbenzamg.page.tl


rollsroyce.page.tl


guld.page.tl


karnkraft.page.tltimring.page.tl


etanol.page.tl


reservdel.zoomshare.com


ekonomi.zoomshare.com


minisagverk.kickme.to


lusthus.page.tl


jakttorn.reads.it


stihl.page.tl


bjorkved.page.tl

NordicStar-Ditt Websök

 
  Today, there have been 1 visitors (2 hits) on this page!  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free